Laatste update: 14 oktober 2023

Bij Horeca Party waarderen we uw privacy en streven we ernaar deze te beschermen. Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten u als bezoeker heeft. We raden u aan dit privacybeleid zorgvuldig te lezen.

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke:

Horeca Party
URL: https://horeca.party
E-mail: privacy@horeca.party

2. Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

  • Basisinformatie zoals naam, e-mailadres en telefoonnummer.
  • Technische informatie zoals IP-adres, browsertype en -versie, en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website.
  • Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige URL-klikstream, door en van onze website, producten die u hebt bekeken, zoekopdrachten, pagina-responstijden en downloadfouten.

3. Hoe gebruiken we uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor:

  • Het verbeteren van onze website en diensten.
  • Communicatie met betrekking tot vragen, opmerkingen of klachten.
  • Het versturen van nieuwsbrieven, indien u zich hiervoor heeft aangemeld.

4. Met wie delen we uw gegevens?

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden voor marketingdoeleinden. Uw gegevens kunnen echter wel worden gedeeld met betrouwbare derden die ons helpen bij de werking van onze website en onze bedrijfsvoering, zolang deze partijen ermee instemmen deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

5. Hoe beschermen we uw gegevens?

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens te voorkomen. Zo zorgen we dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

6. Uw rechten

U hebt het recht om:

  • Te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens.
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.
  • Gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Om gebruik te maken van uw rechten, of indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via het eerder genoemde e-mailadres.

7. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

8. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het is aan te raden om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

9. Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan direct aan ons weten. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Dank u voor uw vertrouwen in Horeca Party. Uw privacy is van essentieel belang voor ons.